Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plavání dětí od 3 let do 5 let

Lekce plavání probíhá formou hry.

Plavání je jeden ze sportů, který můžeme dělat od raného dětství až do pozdního stáří.

Starší dětičky v kurzu kojeneckého plavání můžeme učit jak správně držet pomůcky sloužící k nadlehčování. Dětičky v předškolním věku učíme prvkové plavání, splývání na bříšku, splývání na zádech. 

Nemalý vliv na upevnění sociálních vztahů v rodině má plavání s rodiči, kdy se rodič dostává do jiných sociálních rolí než ve kterých jej dítě zná. Ať už rodiče vystupují v pozici ,,instruovaného rodiče-trenéra“, či pozorovatele nebo pomocníka při výuce plavání. 

Nejjednodušší a zároveň pro dítě nejpřirozenější adaptace na vodní prostředí je formou her. Hry formují a upevňují schopnosti, dovednosti i vlastnosti dětí, a proto jsou hry ve vodě velmi důležitým socializačním faktorem ve vývoji dítěte.

Plavání v organizované skupince dětí má za následek nejen socializaci dítěte, ale i jeho osamostatňování. Naučí se pracovat v kolektivu dle pokynů daným všem, což je dovednost pro školní docházku naprosto nezbytná. U mnohých dětí, zvláště u těch, které MŠ nenavštěvují pravidelně nebo vůbec, je velký problém, pokud tyto pokyny nezvládají respektovat. Dítě získává první sociální uznání i sebedůvěru na základě příjemného prožitku z pohybu ve vodě a díky úspěšně provedeným pokusům, za něž dostává pochvalu, ať už od rodiče či instruktora nebo formou diplomu.

Z vlastních zkušeností z lekcí plavání vím, ale i vědeckým výzkumem bylo dokázáno, že pokud rodiče neumějí plavat, nemají kladný vztah k vodě, negativně to ovlivňuje postoj jejich dětí k plavání a k vodnímu prostředí vůbec. Přehnanými obavami rodičů, z něčeho co samotní neznají, budují v dítěti asociaci voda rovná se nebezpečí. Díky těmto mechanismům je jimi dítě ovlivňováno již od raného dětství. Takto vychovávané děti si vybudují podvědomou averzi či dokonce strach z vody. Čím je dítě starší, tím hůře se tento blok odstraňuje. Někteří rodiče se o to ani nesnaží a to může vést nejen k tomu, že své děti ochudí o zážitky se svými vrstevníky, o pocit štěstí, jehož mohou děti při plavání a hrách ve vodě prožívat, ale až k tragickým nehodám, které končí utonutím.

Plavání taktéž napomáhá k udržení a získání psychické i fyzické kondice.

 

Cílem kurzu:

Radost dětí z pohybu ve vodě, splývání, plavání s pomůckou, zvládnutí koordinace prsové ruce, kraulové nohy, skoky do vody.

 

Plaveme ve skupině max. 6 dětí (s rodiči)

Teplota vody 27-29 st. Celsia

Pojišťovny přispívají na plavání dětí.

 

Věková kategorie: od 3 do 6 let

​Cena jednotlivých lekcí: 300,- Kč (když nemáte celý kurz)

Cena lekce v kurzu: 250,- Kč

Kurzy jsou: září - prosinec, leden - březen, duben - červen

Kde: Liberecký bazén - dětský bazén

Aktuální rozvrh:

ČTVRTEK   18:00-18:30, 18:30-19:00

PÁTEK       16:00 - 16:30, 16:30 - 17:00