Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní a návštěvní řád

Provozní a návštěvní řád bazénů
pro plavání kojenců, batolat a dětí

Smyslem kojeneckého plavání je především vyvolat u dítětí radost z pohybu ve vodě. Voda děti nadlehčuje a umožňuje jim mnohem větší možnost pohybu ve všech směrech, než mají na suchu. Proudění vody po tělíčku vyvolává u dítěte, kromě jemné masáže, uvědomění si samo sebe. Radostnou hrou se naučí nenásilným způsobem základním plaveckým dovednostem jako je potápění, výdech do vody, orientace pod vodou, splývavé polohy na břiše a zádech, pády a skoky do vody s potopením a vyplaváním na hladinu, znakové a kraulové nohy. Pobytem ve vodě dochází také k rozvoji rovnováhy a orientačních schopností, k rozvoji tělesných i psychických funkcí dítěte.

Plaváním a hrou ve vodě přiměřeně namáháme srdečně-cévní systém dětí, tím zesilujeme srdeční sval a dochází ke zvětšení srdečních komor. Správná technika dýchání, která je součástí lekcí plavání, zajišťuje dětem dostatečnou a správnou výměnu kyslíku i v okrajových částech plic. Příznivým následkem je zvýšení vitální kapacity plic, pružnosti a rozpínavosti hrudního koše kojence/dítěte. Dýchání je kvalitnější, neboť funguje celá plicní plocha. Vlivem aktivní činnosti dolních končetin ve vodě se zlepšuje střevní peristaltika, dochází k všestrannému posilování celéhé tělíčka, zvláště svalů páteřního korzetu, plotýnek, svalů břicha a vnitřních stehenní svalů. Posílení břišních svalů a podpora střevní peristaltiky výrazně pomůže dětem, které mají potíže s kojeneckou kolikou. Nezanedbatelný je i vliv na upevnění vazby mezi dítětem a rodičem, s kterým miminko plave. Oba dva se musí během lekce na sebe plně soustředit, vnímat se a reagovat na sebe. Vzniká tak krásné citové pouto a rodiče se učí znát své miminko mnohem lépe. Rodiče i miminko se ale také seznamuje s ostatními dětmi a jejich maminkami a tím rozvíjíme první kontakty s vrstevníky – socializuje se!! To vše pomáhá jeho osobnímu rozvoji a psychické vyrovnanosti. Nakonec je třeba říci, že pohyb ve vodě příjemně unavuje a podporuje chuť k jídlu.

Cílem kurzů plavání dětí je naučit děti základní plavecké dovednosti, vyvolat a rozvíjet v dětch kladný vztah k vodě, k plavání, ke sportu .    

 

Ráda bych Vám nabídla kvalitní služby, proto je nutné, abyste dodržovali určitá pravidla uvedena v tomto provozním řádu.

 
Provozovatel kurzu plavání batolat a dětí:
Zuzana Veselá
Slunečná 405/16, 460 01, Liberec 1
IČO 86723448
mobil: 722 943 431
e-mail: Zuzuterka@seznam.cz

Místo provozování kurzů plavání batolat a dětí:
Jedličkův ústav, 
příspěvková organizace
Lužická 920/7, 460 01  Liberec 1
 
Bazén Liberec
Tržní náměstí 1338
​460 01 Liberec 1
 

Kurzy vede instruktorka, které vlastní osvědčení o získání kvalifikace vydané na základě akreditace MŠMT ČR.

Hygienické a bezpečnostní zásady:

Rodiče nesou odpovědnost za to, že oni ani jejich dítě či doprovázející osoba netrpí žádnou infekční, gynekologickou nebo kožní chorobou a nemají otevřené vnější poranění.
Do bazénu nemají přístup také rodiče nebo děti s nemocnými vnitřními orgány a po požití alkoholu a narkotik.

V prostorách šatny, sprch i bazénu dáváme na dítě nepřetržitý pozor. Potřebujete-li se vzdálit od dítěte za jakýmkoliv účelem (na WC, do sprchy, s nočníčkem), je nutné si bezpečí svého dítěte zajistit vzájemným pohlídáním rodiči. Děti se v žádném případě nesmí pohybovat v prostorách bazénu, sprch a šaten samostatně.
Za bezpečnost dítěte v prostorách bazénu i ve vodě plně odpovídá rodič.​
Všichni účastníci vstupující do bazénu se musí před vstupem sprchovat bez plavek a za použití mýdla.
Nechoďte bosi, používejte gumovou obuv a pohybujte se pomalu a opatrně, dávejte pozor na kluzkých podlahách. Nikdy nespěchejte a neběhejte!
V prostorách bazénu a sprch je zakázáno běhání a skotačení dětí, rodiče si za zdraví své i svých dětí odpovídají sami.
Plavky svlékáme dětem po opuštění bazénu až ve sprše.
V případě uvolnění sekretu z nosíku nebo ublinknutí dítěte slouží na jeho utření papírové kapesníčky na okraji bazénu v plastové krabičce, použité kapesníčky rodiče vhazují do odpadkového koše v prostorách bazénu.
Doporučujeme po plavání vysušit dítěti uši pomocí buničitých čtverečků.

Po lekci plavání doporučuji dodržet aklimatizaci před odchodem z budovy.

Při výuce starších dětí bez rodičů přebírá instruktor/ka odpovědnost jen po vstupu do prostor bazénu na dobu určenou pro danou lekci, před a po této době má plnou odpovědnost za dítě rodič či odpovědná osoba, která dítě přivedla.

Rodiče zodpovídají za své děti a škody jimi způsobené. Pokud dítě či dospělá osoba poničí jakékoliv zařízení a jakoukoliv věc ústavu, jsou rodiče tohoto dítěte nebo ta dospělá osoba povinna/ povinni uhradit způsobenou škodu v celém rozsahu.

Za odložené věci neručíme. Cennosti si můžete vzít s sebou do místnosti, kde je bazén a tak mít věci stále na očích, pod dozorem. Nebo si je zamknout do skříňky v šatnách.

Provozovatel neodpovídá za ztrátu nebo odcizení odložených věcí.


Kontrola jakosti vody v bazénu - za kvalitu vody ručí provozovatel bazénu

 

Prosím, nenechávejte své děti bez dozoru.

Prosím, uklízejte po svých dětech.

​Prosím, nenechávejte své děti jíst v prostorách bazénu, sprch a šaten.

​Prosím, buďte k sobě ohleduplní.

 
Seznam potřebných věcí na lekci:

Hygienické potřeby - osušky, plavky, sprch.gel, šampón, těl.mléko nebo olej a další osobní potřeby

Čistou obuv - obuv určenou na bazén, tato obuv by neměla být používané pro jiné účely než pro bazén. Děti do 2-3 let musí mít do vody neoprenové plavečky, které mají kolem nožiček a bříška přiléhavou gumičku. Prosíme, nekupujte plavečky velké, ztrácí pak svoji funkci a je nutné pod ně mít ještě jednorázovou plaveckou plenku.

Storno podmínky:
V případě ukončení kurzu kdykoliv po zahájení - po 1.lekci - nemáte nárok na vrácení kurzovného, kurzovné se nevrací.
V případě ukončení účasti v kurzu před první lekcí kurzu Vám bude kurzovné vráceno po odečtení storno poplatku 500,- Kč
V případě zrušení lekce ze strany organizátorky a instruktorky plavání – technické důvody, nemoc, Vám bude za lekci nabídnut náhradní termín.
 
​Omluvy z lekcí a náhradní hodiny - pouze kurzy plavání dětí s rodiči/kurzy plavání dětí bez rodičů jsou bez náhradních lekcí
V případě absence na lekci je nutné se z lekce plavání omluvit.
V případě řádně omluvené lekce tj. smskou na tel. číslo 722 943 431 nejdéle do 16té hodiny den předem je možné lekci plavání nahradit v náhradním termínu.
Absenci hlaste zasláním SMS instruktorce. Stejně tak jako přijetí náhradního termínu a to neprodleně.
Tvar omluvné SMS:  Terezka Veselá pondělí 9:30, nemoc
Za omluvené lekce plavání nelze žádat vrácení peněz. Omluvené lekce se považují za lekce absolvované.
Za neomluvené lekce nebo pozdě omluvené lekce nelze žádat náhradní termín nebo vrácení peněz stejně tak za nepotvrzení náhradního termínu.
Přidělení náhradního termínu lekce plavání není povinností organizátorky a instruktorky, ale dobrou vůlí.

Všeobecné bezpečnostní předpisy
První pomoc 155
Hasiči 150
Policie 158
 
Účastí na lekci plavání souhlasíte s platnými podmínkami kurz a s provozním a návštěvním řádem.
Prosíme vás o respektování a dodržování uvedených pravidel i hygienických požadavků.
V případě nedodržování tohoto provozního řádu může být účastník kurzu
vykázán a to bez možnosti finanční či jiné náhrady za neabsolvované
lekce!!!
 
Předem děkuji za Vaši spolupráci.
Budu ráda za Vaše příspěvky, nápady a náměty na zkvalitnění služeb.
Děkuji za Vaší důvěru.