Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plavání dětí od 3 let

Lekce plavání stále probíhá formou hry.

Plavání je jeden ze sportů, který můžeme dělat od raného dětství až do pozdního stáří.

Starší dětičky v kurzu kojeneckého plavání můžeme učit jak správně držet pomůcky sloužící k nadlehčování. Dětičky v předškolním věku učíme prvkové plavání, splývání na bříšku, splývání na zádech. 

Nemalý vliv na upevnění sociálních vztahů v rodině má plavání s rodiči, kdy se rodič dostává do jiných sociálních rolí než ve kterých jej dítě zná. Ať už rodiče vystupují v pozici ,,instruovaného rodiče-trenéra“, či pozorovatele nebo pomocníka při výuce plavání. 

Nejjednodušší a zároveň pro dítě nejpřirozenější adaptace na vodní prostředí je formou her. Hry formují a upevňují schopnosti, dovednosti i vlastnosti dětí, a proto jsou hry ve vodě velmi důležitým socializačním faktorem ve vývoji dítěte.

Plavání v organizované skupince dětí má za následek nejen socializaci dítěte, ale i jeho osamostatňování. Naučí se pracovat v kolektivu dle pokynů daným všem, což je dovednost pro školní docházku naprosto nezbytná. U mnohých dětí, zvláště u těch, které MŠ nenavštěvují pravidelně nebo vůbec, je velký problém, pokud tyto pokyny nezvládají respektovat. Dítě získává první sociální uznání i sebedůvěru na základě příjemného prožitku z pohybu ve vodě a díky úspěšně provedeným pokusům, za něž dostává pochvalu, ať už od rodiče či instruktora nebo formou diplomu.

 Z vlastních zkušeností z lekcí plavání vím, ale i vědeckým výzkumem bylo dokázáno, že pokud rodiče neumějí plavat, nemají kladný vztah k vodě, negativně to ovlivňuje postoj jejich dětí k plavání a k vodnímu prostředí vůbec. Přehnanými obavami rodičů, z něčeho co samotní neznají, budují v dítěti asociaci voda rovná se nebezpečí. Díky těmto mechanismům je jimi dítě ovlivňováno již od raného dětství. Takto vychovávané děti si vybudují podvědomou averzi či dokonce strach z vody. Čím je dítě starší, tím hůře se tento blok odstraňuje. Někteří rodiče se o to ani nesnaží a to může vést nejen k tomu, že své děti ochudí o zážitky se svými vrstevníky, o pocit štěstí, jehož mohou děti při plavání a hrách ve vodě prožívat, ale až k tragickým nehodám, které končí utonutím.

Plavání taktéž napomáhá k udržení a získání psychické i fyzické kondice.

Cílem kurzu: radost dětí z pohybu ve vodě, splývání, plavání s pomůckou, zvládnutí koordinace prsové ruce, kraulové nohy, skoky do vody.

Plaveme ve skupině max. 5 dětí (s rodiči)

Teplota vody 28-33 st. Celsia

Pojišťovny přispívají na plavání dětí.

PRÁZDNINOVÉ KURZY 

ÚTERÝ - 8:30 - 9:00 / 8 lekcí / 2000,- Kč - městský bazén 

 

Školní rok:

PONDĚLÍ       15:30- 16:00 - ​bazén v Jedličkově ústavu

STŘEDA         17:00-17:30 - bazén v Jedličkově ústavu

PÁTEK           16:30 - 17:00, 17:00 - 17:30 - městský Liberecký bazén