Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní a návštěvní řád

Provozní a návštěvní řád bazénů
pro plavání kojenců, batolat a dětí

Smyslem kojeneckého plavání je především vyvolat v dítěti radost z pohybu ve vodě. Voda děti nadlehčuje a umožňuje jim mnohem větší možnost pohybu ve všech směrech, než mají na suchu. Proudění vody po tělíčku vyvolává u dítěte, kromě jemné masáže, uvědomění si samo sebe. Radostnou hrou se naučí nenásilným způsobem základním plaveckým dovednostem jako je potápění, výdech do vody, orientace pod vodou, splývavé polohy na břiše a zádech, pády a skoky do vody s potopením a vyplaváním na hladinu, znakové a kraulové nohy. Pobytem ve vodě dochází také k rozvoji rovnováhy a orientačních schopností, k rozvoji tělesných i psychických funkcí dítěte.

Plaváním a hrou ve vodě přiměřeně namáháme srdečně-cévní systém dětí, tím zesilujeme srdeční sval a dochází ke zvětšení srdečních komor. Správná technika dýchání, která je součástí lekcí plavání, zajišťuje dětem dostatečnou a správnou výměnu kyslíku i v okrajových částech plic. Příznivým následkem je zvýšení vitální kapacity plic, pružnosti a rozpínavosti hrudního koše kojence/dítěte. Dýchání je kvalitnější, neboť funguje celá plicní plocha. Vlivem aktivní činnosti dolních končetin ve vodě se zlepšuje střevní peristaltika, dochází k všestrannému posilování celéhé tělíčka, zvláště svalů páteřního korzetu, plotýnek, svalů břicha a vnitřních stehenní svalů. Posílení břišních svalů a podpora střevní peristaltiky výrazně pomůže dětem, které mají potíže s kojeneckou kolikou. Nezanedbatelný je i vliv na upevnění vazby mezi dítětem a rodičem, s kterým miminko plave. Oba dva se musí během lekce na sebe plně soustředit, vnímat se a reagovat na sebe. Vzniká tak krásné citové pouto a rodiče se učí znát své miminko mnohem lépe. Rodiče i miminko se ale také seznamuje s ostatními dětmi a jejich maminkami a tím rozvíjíme první kontakty s vrstevníky – socializuje se!! To vše pomáhá jeho osobnímu rozvoji a psychické vyrovnanosti. Nakonec je třeba říci, že pohyb ve vodě příjemně unavuje a podporuje chuť k jídlu.     

 

Ráda bych Vám nabídla kvalitní služby, proto je nutné, abyste dodržovali určitá pravidla uvedena v tomto provozním řádu.

 
Provozovatel kurzu plavání batolat a dětí:
Zuzana Veselá
Slunečná 405/16, 460 01, Liberec 1
IČO 86723448

Místo provozování kurzu plavání batolat a dětí:
Jedličkův ústav, 
příspěvková organizace
Lužická 920/7, 460 01  Liberec 1
 
Bazén Liberec
Tržní náměstí 1338
​460 01 Liberec 1
 
Organizační zabezpečení a požadavky
Kurz vede instruktorka, které vlastní osvědčení o získání kvalifikace vydané na základě akreditace MŠMT ČR.
Rodiče zodpovídají za své děti a škody jimi způsobené. Pokud dítě či dospělá osoba poničí jakékoliv zařízení a jakoukoliv věc ústavu, jsou rodiče tohoto dítěte nebo ta dospělá osoba povinna/ povinni uhradit v celém rozsahu způsobenou škodu.

Za odložené věci neručíme. Cennosti – peněženku, mobilní telefon atd. si můžete vzít s sebou do místnosti, kde je bazén a tak mít věci stále na očích, pod dozorem.

​Po lekci plavání doporučuji dodržet aklimatizaci před odchodem z budovy.
Prosím, nenechávejte své děti bez dozoru.
Prosím, uklízejte po svých dětech.
​Prosím, nenechávejte své děti jíst v prostorách bazénu, sprch a šaten.
​Prosím, buďte k sobě ohleduplní.
 
Seznam potřebných věcí na lekci:
Hygienické potřeby - osušku, neoprenové plavky, sprch.gel, šampón, těl.mléko nebo olej, dámský hyg.tampón
Obuv určenou na bazén, tato obuv by neměla být používané pro jiné účely než pro bazén.
 
Hygienické požadavky:
Před vstupem do bazénu je nutné umýt se mýdlem bez plavek.
Ženy - maminky/babičky/tetičky, které jdou do vody plavat, prosím, použít hyg.tampón - vždy, nejen při menstruaci.
Miminka/děti musí mít do vody neoprenové plavky

Storno podmínky:
V případě ukončení kurzu kdykoliv po zahájení - po 1.lekci - nemáte nárok na vrácení kurzovného, kurzovné se nevrací.
V případě ukončení účasti v kurzu před první lekcí kurzu Vám bude kurzovné vráceno po odečtení storno poplatku 500,- Kč
V případě zrušení lekce ze strany organizátorky a instruktorky kojeneckého plavání – technické důvody, nemoc, Vám bude za lekci nabídnut náhradní termín.
 
​Informace o náhradních hodinách
V případě absence na lekci je nutné se z lekce plavání omluvit.
V případě řádně omluvené lekce (tj. smskou na tel. číslo 722 943 431 nejdéle do 16té hodiny předešlého dne své lekce plavání) je možné lekci plavání nahradit v náhradním termínu.
Absenci hlaste zasláním SMS instruktorce. Stejně tak jako přijetí náhradního termínu a to neprodleně.
Tvar omluvné SMS:  Terezka Veselá pondělí 9:30, nemoc
Za omluvené lekce plavání nelze žádat vrácení peněz. Omluvené lekce se považují za lekce absolvované.
Za neomluvené lekce nebo pozdě omluvené lekce nelze žádat náhradní termín nebo vrácení peněz stejně tak za nepotvrzení náhradního termínu.
 
Přidělení náhradního termínu lekce plavání není povinností organizátorky a instruktorky, ale dobrou vůlí.
 
Souhlas s tímto provozním řádem je podmínkou pro účast v kurzu a rodiče je stvrzují svým podpisem na přihlášce.
Prosíme vás o respektování a dodržování uvedených pravidel i hygienických požadavků.
V případě nedodržování tohoto provozního řádu může být účastník kurzu
vykázán a to bez možnosti finanční či jiné náhrady za neabsolvované
lekce!!!
 
Předem děkuji za Vaši spolupráci.
Budu ráda za Vaše příspěvky, nápady a náměty na zkvalitnění služeb.
Děkuji za Vaší důvěru.