Jdi na obsah Jdi na menu
 


PLAVÁNÍ DĚTÍ OD 3. LET

Lekce plavání stále probíhá formou hry.

Plavání je jeden ze sportů, který můžeme dělat od raného dětství až do pozdního stáří.

Starší dětičky v kurzu kojeneckého plavání můžeme učit jak správně držet pomůcky sloužící k nadlehčování. Dětičky v předškolním věku učíme prvkové plavání, splývání na bříšku, splývání na zádech. 

Nemalý vliv na upevnění sociálních vztahů v rodině má plavání s rodiči, kdy se rodič dostává do jiných sociálních rolí než ve kterých jej dítě zná. Ať už rodiče vystupují v pozici ,,instruovaného rodiče-trenéra“, či pozorovatele nebo pomocníka při výuce plavání. 

Nejjednodušší a zároveň pro dítě nejpřirozenější adaptace na vodní prostředí je formou her. Hry formují a upevňují schopnosti, dovednosti i vlastnosti dětí, a proto jsou hry ve vodě velmi důležitým socializačním faktorem ve vývoji dítěte.

Plavání v organizované skupince dětí má za následek nejen socializaci dítěte, ale i jeho osamostatňování. Naučí se pracovat v kolektivu dle pokynů daným všem, což je dovednost pro školní docházku naprosto nezbytná. U mnohých dětí, zvláště u těch, které MŠ nenavštěvují pravidelně nebo vůbec, je velký problém, pokud tyto pokyny nezvládají respektovat. Dítě získává první sociální uznání i sebedůvěru na základě příjemného prožitku z pohybu ve vodě a díky úspěšně provedeným pokusům, za něž dostává pochvalu, ať už od rodiče či instruktora nebo formou diplomu.

 Z vlastních zkušeností z lekcí plavání vím, ale i vědeckým výzkumem bylo dokázáno, že pokud rodiče neumějí plavat, nemají kladný vztah k vodě, negativně to ovlivňuje postoj jejich dětí k plavání a k vodnímu prostředí vůbec. Přehnanými obavami rodičů, z něčeho co samotní neznají, budují v dítěti asociaci voda rovná se nebezpečí. Díky těmto mechanismům je jimi dítě ovlivňováno již od raného dětství. Takto vychovávané děti si vybudují podvědomou averzi či dokonce strach z vody. Čím je dítě starší, tím hůře se tento blok odstraňuje. Někteří rodiče se o to ani nesnaží a to může vést nejen k tomu, že své děti ochudí o zážitky se svými vrstevníky, o pocit štěstí, jehož mohou děti při plavání a hrách ve vodě prožívat, ale až k tragickým nehodám, které končí utonutím.

Plavání taktéž napomáhá k udržení a získání psychické i fyzické kondice.

Cílem kurzu: radost dětí z pohybu ve vodě, splývání, plavání s pomůckou, zvládnutí koordinace prsové ruce, kraulové nohy, skoky do vody.

Plaveme ve skupině max. 5 dětí (s rodiči)

Teplota vody 29-33 st. Celsia

Cena lekce 200,- Kč/lekce/40 minut​

Kurzy mívají 10-16 lekcí/podzimní/zimní/jarní

Pojišťovny přispívají na plavání dětí.

PONDĚLÍ       14:55- 15:35 - ​bazén v Jedličkově ústavu

PÁTEK           16:30 - 17:00, 17:00 - 17:30 - městský bazén 

 
 

 

Poslední fotografie


Kontakt

Zuzana Veselá - instruktor kojeneckého plavání, cvičitel plavání, vodní záchranář, plavčík, zdravotník

Jedličkův ústav
Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1

722 943 431

mimiplavaniliberec@seznam.cz